Vraag

Ik ben heel positief over samen media maken met mijn cliënt. Waar vind ik goede voorbeelden?

Antwoord

Samen media maken is een heel leuke activiteit! Er zijn veel mogelijkheden om inspiratie op te doen daarvoor. Ga bijvoorbeeld eens langs bij het multimediateam van jouw instelling (als die er is) en vraag hen om ondersteuning en ideeën. Mogelijk is er al een clubje cliënten dat samen media maakt en willen ze samenwerken. Kijk ook samen op social media om te ontdekken wat je client precies leuk lijkt om te maken. En bedenk je welke rol jij hier graag bij wilt spelen. Begeleid je vooral je client bij het maken van media, of wil je ook zelf media maken als bijvoorbeeld vlogger?

 

Er zijn veel leuke voorbeelden van cliënten en zorgmedewerkers die media maken, zoals:

 

Probeer de wens van je client helder te krijgen door vragen te stellen, zoals: wat wil je graag maken? Waarover wil je vloggen? Wanneer je weet wat je cliënt precies wil, neem dan de hulpvraag op in het zorgplan zodat er tijd en ruimte beschikbaar is. Maak een planning en besteed er bijvoorbeeld wekelijks samen aandacht aan. Zet elke keer kleine stapjes, zoals: het kiezen van een medium, het instellen van de app, het kiezen van een onderwerp. Voorkom teleurstellingen door realistische verwachtingen te creëren voor het project. Bespreek bijvoorbeeld het doel, welke reacties je kunt verwachten, en de veiligheid van eventueel online gepubliceerde creaties.

 

Een creatie online zetten is erg spannend en leuk, maar mensen met een verstandelijke beperking kennen niet altijd hun eigen grenzen hierbij. Daardoor kan iemand bijvoorbeeld te veel van zichzelf online delen, waardoor er extra kwetsbaarheid ontstaat. Laat hem daarom bijvoorbeeld eerst een tijdje afgeschermd vloggen: zet de filmpjes wel op YouTube, maar scherm deze af voor anderen via de privacy-instellingen. Gebruik hierbij rolmodellen en goede voorbeelden ter inspiratie. 

 

Wil je client een volgende stap zetten? Ga dan eens langs bij de afdeling communicatie en kijk naar samenwerkingsmogelijkheden. Denk aan filmpje van de locatie of een andere gerichte opdracht. 

 

Checkvragen

  1. Weet je wat je client, of jullie samen graag willen maken?

  2. Welke verwachtingen heeft je client van het project?

  3. Heb je de eventuele hulpvraag in het zorgplan opgenomen?

  4. Heeft je instelling een multimediateam dat hierbij kan ondersteunen?

  5. Welke rol wil jij spelen bij het project? Welk doel heb je voor jezelf? Wil je bijvoorbeeld zelf wel in beeld?

  6. Gebruik je goede voorbeelden ter inspiratie?

  7. Is je client bewust van de impact die het project kan hebben?

  8. Bespreken jullie samen de online veiligheid van de client? Bekijk je samen met regelmaat het account van je client?

  9. Maken jullie media voor eigen gebruik, of plaatsen jullie het online? Afgeschermd of openbaar?

  10. Is het verstandig om het project met de afdeling communicatie te bespreken? Bijvoorbeeld in verband met beeldrecht en portretrecht?