Vraag

Ik wil een cliënt probeerruimte geven. Hoe doe ik dat verantwoord?

Antwoord

Probeerruimte betekent niet dat je je cliënt helemaal vrijlaat. Je laat je cliënt iets proberen binnen duidelijk afgesproken kaders en onder begeleiding van jou. Dit biedt je cliënt houvast en veiligheid. Je maakt samen een planning met kleine stapjes, zodat je cliënt bijvoorbeeld weet: deze week gaan we de app instellen, volgende week gaan we mijn profiel invullen. 

 

De afspraken die je maakt kunnen bijvoorbeeld ook gaan over hoe lang of hoe vaak je cliënt de activiteit uitprobeert, of hij dit altijd samen met jou doet, welke stappen je cliënt beter nog niet kan maken, of wat jullie doen als het tegenvalt. Wees ook duidelijk waar de grenzen van de probeerruimte liggen, en wat je cliënt van jou kan verwachten als hij zich niet aan de afspraken houdt. 

 

Wil je cliënt bijvoorbeeld gaan vloggen, maak er dan een gezamenlijk project van. Betrek ook verwanten, de school of de woongroep bij het ‘vlogplan’. Maak bijvoorbeeld afspraken over waar en wie er wel en niet gefilmd mag worden. Laat eventueel het mediateam van je organisatie voorlichting geven. En gebruik positieve rolmodellen via bijvoorbeeld de Special Media Awards. Vergeet niet dat je cliënt het waarschijnlijk graag wil proberen, omdat het hem heel leuk lijkt. Zoek dus balans tussen voorlichting geven en plezier beleven. 

 

Probeerruimte gaat deels ook over je eigen handelingsverlegenheid als begeleider, of de angst dat er iets gebeurt met je cliënt. Sommige begeleiders hebben daarom moeite met het geven van probeerruimte. Vraag jezelf altijd af waar je precies bang voor bent, of je daar afspraken over kunt maken en of je hulp kunt vragen van bijvoorbeeld een collega of verwant. 

 

Checkvragen

  1. Heb je voldoende kennis over wat probeerruimte is?

  2. Weet je wat je moet regelen om de probeerruimte professioneel en verantwoord in te richten?

  3. Wat vind je zelf van probeerruimte?

  4. Wat is de teamvisie op probeerruimte?

  5. Heb je angst of zorgen rond probeerruimte? Zijn die terecht? 

  6. Wat is volgens jou verantwoorde probeerruimte?

  7. Welke kansen zie je voor je cliënt met de probeerruimte?

  8. Zijn de kaders van de probeerruimte duidelijk voor jou en je cliënt?

  9. Heb je helder in beeld wie welke verantwoordelijkheden heeft rond de probeerruimte?

 

Meer lezen?