Ontwikkeld door Stichting STRAS

Willie webwijs klein Stichting STRAS 111893562467

Wat is het?

Een online trainingsprogramma voor zowel jongeren als ouderen met een (licht) verstandelijke beperking, die willen leren om veilig gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. De cursist helpt robot Willie met zijn problemen op internetgebied en leert daardoor zelf ook om te gaan met het internet.

 

Willie Webwijs leert je op een leuke, laagdrempelige manier om te gaan met de gedragsregels bij onder andere chatten, e-mailen en surfen. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld social media en grooming. In verschillende modules worden de belangrijkste vaardigheden voorgedaan, aangeleerd en getest.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor ouders, verzorgers, docenten en instellingen, maar ook voor andere belangstellenden. 

 

Hoe helpt het mij?

Het programma is geschikt voor zowel individueel gebruik als groepslessen, en onder meer bruikbaar in het Speciaal onderwijs (ZMLK, cluster-3).