Ontwikkeld door ‘s Heeren Loo, Mediaheads, AFAS Foundation

Robins wereld zoetenzorg 111893751510

Wat is het?

Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk.

 

Robins Wereld gaat uit van de wetenschappelijke visie dat het brein, ook dat van matig tot ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, train- en leerbaar is. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. 

 

Robins Wereld is te spelen op een computer of een iPad. 

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die een kinderdagcentrum of ZML-onderwijs bezoeken. Begeleiders kunnen het gebruiken op een orthopedisch kinderdagcentrum of binnen het ZML-onderwijs.

 

Hoe helpt het mij?

Na het spelen van de game is duidelijk waar de sterke en de ontwikkelpunten van een kind liggen en welke hints het kind helpen om te leren leren. Dit kan je gebruiken in je lesaanbod om verdere ontwikkeling te stimuleren.

 

Goed om te weten

Bij de ontwikkeling van Robins Wereld waren gedragswetenschappers Marja Eding en Heleen Wienen van den Berg van ’s Heeren Loo Advisium betrokken. Zij weten uit ervaring dat communiceren en leren voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking anders werkt. Alleen het overdragen van kennis in de vorm van leerstof is onvoldoende voor hen. Uit onderzoek blijkt dat een spelomgeving met beloning en succeservaring de beste manier is. Dit komt samen in een educatieve game: die was er eerder nog niet voor deze doelgroep.