Ontwikkeld door Kennisnet

Wat is het?

Een website met een verzameling open leermaterialen rond digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs. Denk aan thema’s als veiligheid en privacy, zoeken en vinden en seksualiteit en media. De leermiddelen worden gemaakt door leerkrachten en bestaan uit filmpjes, opdrachten en volledige lespakketten en leerlijnen.    

 

Voor wie is het bedoeld?

Leraren en begeleiders in het speciaal onderwijs en de zorg. 

 

Hoe helpt het mij?

Het helpt je om passende leermiddelen voor je cliënt te vinden die hem helpen zijn digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

 

Goed om te weten

De verzamelplaats op Wikiwijs is ontstaan omdat het lesmateriaal rond digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs versnipperd was. Op zoek naar een verzamelplaats dienden de Onderwijsspecialisten een zogeheten versnellingsvraag in: een vraagstuk met ict waar veel schoolbesturen tegenaan lopen. Met ondersteuning van Kennisnet en de PO-Raad kwamen ze tot deze oplossing.