Vraag

Wat is mediawijsheid nu precies? Wat valt er allemaal onder?

Antwoord

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch en bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Bijvoorbeeld: de vaardigheid om niet alleen een apparaat op te starten, maar om zo’n apparaat vervolgens ook doelbewust in te zetten. Of: het inzicht dat algoritmes in sociale media en zoekmachines een impact hebben op wat je te zien krijgt. En: het bewustzijn dat niet alles wat op internet staat ook waar is.

 

Om dit inzichtelijk te maken ontwikkelde Netwerk Mediawijsheid het Mediawijsheid Competentiemodel 2021. Hierin vind je acht mediawijsheidcompetenties en tien gebieden van mediagebruik. 

 

Mediawijsheid is geen doel op zich, maar helpt vooral om allerlei levensdoelen te bereiken op het gebied van: gezondheid, vrije tijd, zelfontplooiing, identiteit, binding, persoonlijke relaties, maatschappelijke relaties, opleiding, werk en geld. 

Als het gaat om mediaopvoeding wordt vaak gebruikgemaakt van de zogeheten MediaDiamant. Dit model maakt mediawijsheid praktisch toegankelijk en kan helpen als gespreksstarter met collega’s of cliënten. 

 

Checkvragen

  1. Weet je voldoende van mediawijsheid en wat het precies is?

  2. Ben je je bewust van de impact van de digitale wereld en online (sociale) media op je werksituatie?

  3. Ben je je bewust van de voor- en nadelen van de specifieke vormen van media die je inzet?

  4. Heb je met elkaar besproken wat de impact is van keuzes voor specifieke media, en het gebruik ervan? Zowel als collega’s als met cliënten?

  5. Ben je je bewust van het recht op onbereikbaarheid, dat in de cao is opgenomen?

  6. Ben je je voldoende bewust wat de impact is van de digitale wereld op cliënten?

  7. Begeleid je cliënten om zowel plezier te beleven aan mediagebruik als de risico’s ervan te voorkomen?

  8. Weet je welke media geschikt zijn voor je cliënt?

  9. Help je je cliënten om balans te houden in hun mediagebruik?

 

Meer weten?