Vraag

Hoe kan ik bewustwording creëren bij mijn medewerkers als het gaat om social media?

Antwoord

Zorg dat de afdeling communicatie hieraan voldoende en regelmatig aandacht schenkt. Bijvoorbeeld via het intranet, campagnes, nieuwsbrieven, flyers, posters, het interne magazine en social media. Vertaal hierbij het mediabeleid in begrijpelijke, duidelijke en leuke taal. Betrek je medewerkers erbij: hoe kun je dit het beste doen, waar ligt de behoefte? 

 

Denk ook na welke vormen het beste passen bij je organisatie. Richt bijvoorbeeld een centraal informatiepunt in, of stel een aanspreekpunt aan, bij wie medewerkers altijd terecht kunnen met hun vragen over het mediabeleid. Zorg dat deze persoon of plek goed vindbaar is en dat duidelijk is voor de medewerkers dat ze hiervan gebruik kunnen maken. Implementeer het onderwerp ook in de bestaande systemen of processen, neem media bijvoorbeeld op in je cliënttevredenheidsonderzoek, of in de risico-inventarisatiescan.

 

Neem het mediabeleid mee in je jaarlijkse beleidscyclus en geef er bijvoorbeeld een presentatie over. Hierdoor weten medewerkers wat ze kunnen verwachten van nieuw beleid en worden ze weer herinnerd aan het bestaande mediabeleid. Zorg ervoor dat je beleid goed vertaald is in praktische handvatten, zodat alle medewerkers weten wat ze er concreet mee kunnen doen.  

 

Ook kan het helpen om ambassadeurs in te zetten. Dit zijn medewerkers met een passie of talent voor het onderwerp, die graag hun collega’s op sleeptouw nemen in de digitale wereld. Het enthousiasme van zulke digitale voorlopers is vaak aanstekelijk voor anderen. Ook werkt dit vaak goed vanuit de gelijkwaardige relatie met collega’s. Zorg dat het onderwerp structureel op de agenda staat bij de teams. En laat medewerkers ook leren van digitaal vaardige cliënten.  

 

Checkvragen

  1. Weet je welke vragen er leven onder de begeleiders en op de afdelingen?

  2. Is de visie en het beleid rond mediagebruik helder?

  3. Is de visie en het beleid rond mediagebruik praktisch uitvoerbaar?

  4. Betrek je je medewerkers bij de totstandkoming van het mediabeleid?

  5. Is je plan of aanpak rond mediagebruik geïntegreerd in bestaande systemen en niet een afzonderlijk of ‘extra’ onderwerp?

  6. Blijf je het gesprek aangaan met collega’s over mediagebruik?

  7. Heb je eventueel mediawijsheid opgenomen in vacatureteksten? 

  8. Neem je het mediabeleid als bestuur serieus en draag je dit actief uit?

  9. Zorg je dat het onderwerp structureel aandacht krijgt?

  10.  Stimuleer je medewerkers om te leren van cliënten over social media?