Ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid

Mediawijsheid Competentiemodel 2021 web 111893231843

Wat is het?

In het Mediawijsheid Competentiemodel 2021 vind je acht mediawijsheidcompetenties en tien gebieden van mediagebruik. Dit model helpt je verder om zelf te begrijpen wat mediawijsheid precies is. 

 

In de binnenste ring vind je de acht mediawijsheidcompetenties:

  • Apparaten en software bedienen

  • Toepassingen exploreren

  • Informatie vinden

  • Creëren met media

  • Verbinden via media

  • Discussiëren over media

  • Media doorgronden

  • Reflecteren op mediagebruik

 

Voor wie is het bedoeld?

Het is bedoeld voor een breed publiek van jongeren, volwassenen, senioren, opvoeders, ondersteuners in zorg & welzijn, leraren en mensen die werkzaam zijn binnen (semi-)overheid, pers en bedrijfsleven.

 

Hoe helpt het mij?

Het competentiemodel biedt je achtergronden en inzichten over welke vaardigheden en competenties er allemaal bij mediawijsheid horen. Hierdoor krijg je een breder perspectief over hoe je media kunt inzetten om bepaalde doelen te bereiken in het leven, en hoe je hier bewust en veilig mee om kan gaan. Daardoor kan je beter het gesprek aangaan met collega’s over mediawijsheid en inventariseren waar bij cliënten de behoeftes liggen rond mediawijsheid. 

 

Goed om te weten

Mediawijsheid wordt binnen dit model niet als doel op zich gezien, maar eerder als manier om levensdoelen te bereiken met digitale middelen.