Vraag

Hoe zorg ik dat onze medewerkers op de hoogte zijn van ons beleid rond online media?

Antwoord

Zorg dat de afdeling communicatie hieraan voldoende en regelmatig aandacht schenkt. Bijvoorbeeld via het intranet, campagnes, nieuwsbrieven, flyers, posters, het interne magazine en social media. Vertaal hierbij het mediabeleid in begrijpelijke, duidelijke en leuke taal. Betrek je medewerkers erbij: hoe kun je dit het beste doen, waar ligt de behoefte? 

 

Denk ook na welke vormen het beste passen bij je organisatie. Richt bijvoorbeeld een centraal informatiepunt in, of stel een aanspreekpunt aan, bij wie medewerkers altijd terecht kunnen met hun vragen over het mediabeleid. Zorg dat deze persoon of plek goed vindbaar is en dat duidelijk is voor de medewerkers dat ze hiervan gebruik kunnen maken. 

 

Neem het mediabeleid mee in je jaarlijkse beleidscyclus en geef er bijvoorbeeld een presentatie over. Hierdoor weten medewerkers wat ze kunnen verwachten van nieuw beleid en worden ze weer herinnerd aan het bestaande mediabeleid. Zorg ervoor dat je beleid goed vertaald is in praktische handvatten, zodat alle medewerkers weten wat ze er concreet mee kunnen doen.

 

Ook kan het helpen om ambassadeurs in te zetten. Dit zijn medewerkers met een passie of talent voor het onderwerp, die graag hun collega’s op sleeptouw nemen in de digitale wereld. Het enthousiasme van zulke digitale voorlopers is vaak aanstekelijk voor anderen. Ook werkt dit vaak goed vanuit de gelijkwaardige relatie met collega’s.

 

Checkvragen

  1. Heb je geïnventariseerd in hoeverre je medewerkers al kennis hebben van het mediabeleid?

  2. Zijn de gekozen middelen hiervoor passend en handig voor je organisatie?

  3. Besteed je er vaak genoeg aandacht aan? Op welke momenten in het jaar?

  4. Zet je verschillende middelen en kanalen in om je medewerkers te bereiken over het mediabeleid?

  5. Zorg je ervoor dat het onderwerp levend blijft, dat je het op de kaart blijft zetten?

  6. Is er een aanspreekpunt of centraal informatiepunt rond het mediabeleid?

  7. Betrek je je medewerkers bij de totstandkoming van het mediabeleid?

  8. Is je mediabeleid vertaald in praktische handvatten die je medewerkers concreet in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten?

  9. Zet je ambassadeurs in die het leuk vinden om collega’s te ondersteunen bij de uitvoering van het mediabeleid?

 

Meer lezen?