Vraag

Er is veel handelingsverlegenheid onder mijn medewerkers. De veranderingen gaan ook zo snel. Wat kan ik doen?

Antwoord

Handelingsverlegenheid bij nieuwe ontwikkelingen of onderwerpen is niet vreemd. Hier ga je in principe hetzelfde mee om als met handelingsverlegenheid rond elk ander onderwerp, zoals seksualiteit of middelengebruik. Probeer er eerst achter te komen met welke vragen en onzekerheden de medewerkers zitten. Op welk gebied ervaren de medewerkers handelingsverlegenheid? 

 

Maken je medewerkers bijvoorbeeld geen gebruik van social media of weten ze niets van gamen? Dan kunnen ze toch nog steeds het gesprek aangaan met hun cliënt. Je hoeft bijvoorbeeld ook niks van voetbal te weten, om toch een voetbalfan te vragen naar een wedstrijd. Het gaat hierbij niet zozeer (of alleen) om de eigen kennis over het onderwerp, als wel om de bereidheid te luisteren naar het verhaal van je cliënt. 

 

Zorg dat je medewerkers zich verdiepen in de belevingswereld van hun cliënten, ook of juist als ze er zelf weinig van weten. Adviseer je medewerkers een nieuwsgierige houding, laat ze vragen stellen aan hun cliënt: wat doe je allemaal met deze app? Of: wat vind je leuk aan deze game? Ze kunnen hun handelingsverlegenheid pedagogisch of methodisch inzetten door hun cliënt te vragen hen iets te leren over media. Hierdoor ervaart een client dat hij hen iets kan leren: dat pakt vaak leuk uit.

 

Er zitten wel altijd risico’s aan digitale media. Zorg ervoor dat het onderwerp is ingebed in je beleid en visie, en dat dit concreet genoeg is om in de praktijk uit te voeren. Laat het onderwerp structureel terugkomen in overleggen en geef actief voorlichting. Bied eventueel bijscholing en workshops aan. Richt bijvoorbeeld ook een centraal informatiepunt in, of stel een contactpersoon aan, waar medewerkers altijd terechtkunnen met hun vragen.  

 

Checkvragen

  1. Is er beleid en visie op het gebied van digitale media?

  2. Ervaren je medewerkers handelingsverlegenheid? Op welk gebied? 

  3. Welke behoeftes en wensen leven er onder je medewerkers?

  4. Bied je mogelijkheden aan je medewerkers om meer te leren over het onderwerp (zoals een cursus of een centraal informatiepunt)?

  5. Is het echt nodig voor medewerkers om alles te weten over het onderwerp voordat ze interesse kunnen tonen of een cliënt kunnen begeleiden?

  6. Durven de medewerkers er vragen over te stellen aan cliënten?

  7. Zijn je medewerkers zich ervan bewust wat het onderwerp betekent voor cliënten? 

  8. Wat weten de medewerkers wel van het onderwerp? 

  9. Zijn je medewerkers bereid om er wat meer over te weten te komen?

  10. Stralen je medewerkers openheid en nieuwsgierigheid uit over het onderwerp naar de cliënt?