Vraag

Ik wil graag media-expert worden in mijn organisatie. Is daar een opleiding voor?

Antwoord

Er zijn verschillende opleidingen voor expert of coach mediawijsheid in de zorg. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor bijscholing of training. We noemen de belangrijkste.

 

Nationale Opleiding MediaCoach - Nationale Academie voor Media & Maatschappij

 • 3 maanden

 • 10 sessies van 3,5 uur

 

Dit is een post-hbo-opleiding, die wordt georganiseerd door de non-profit Nationale Academie voor Media & Maatschappij. De Nationale Opleiding MediaCoach is gericht op het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die werkzaam zijn – of willen zijn – in het onderwijs, bibliotheken, jeugdzorg of jeugdhulpverlening, mediaorganisaties, overheden of Centra voor Jeugd en Gezin. De opleiding gaat elk kwartaal opnieuw van start. 

 

Jeugd & Media Coach - Hogeschool Windesheim

 • 9 maanden 

 • 150 uur (100 contacturen en 50 uur zelfstudie)

 

Dit is een post-hbo-opleiding aan de Hogeschool Windesheim. Tijdens de opleiding Jeugd & Media Coach maak je kennis met de theorieën rond kinderen, media en opvoeding, en koppel je dit aan jouw dagelijkse praktijk. Je wordt opgeleid op vier gebieden: 

 1. Betrokken, onderlegd kind- en media-adviseur

 2. Interdisciplinair expert

 3. Verbindend coach en spil in het netwerk

 4. Allround mediaprofessionalDe mediawijze zorg- en welzijnsprofessional - verschillende mbo-opleidingen

 • keuzedeel binnen niveau 3 en 4 op het mbo

 

De beginnende beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn leert via het keuzedeel De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional omgaan met media in de beroepscontext en in relatie tot de doelgroep. Je zet mediatoepassingen in, levert een bijdrage aan de online identiteit van de organisatie, ontwikkelt een strategie om optimaal met media om te gaan, integreert media binnen de beroepscontext, ondersteunt collega's en cliënten bij het gebruik van mediatoepassingen en bevordert de mediawijsheid. 

 

Training Digicoach - Bureau Strakz

 • 2 dagen

 

Je leert tijdens deze training hoe je als coach je collega’s methodisch kunt ondersteunen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Je gaat tijdens de Training Digicoach aan de slag met onderwerpen als: het verhelderen van de leervraag, het coachen vanuit positiviteit, didactiek, laaggeletterdheid, apps en instellingen, en zorgtechnologie. Ook maak je een leerplan. Je oefent met casuïstiek in allerlei didactische werkvormen en maakt kennis met leermiddelen die je bij je taak kunnen ondersteunen.

 

Overige trainingen op het gebied van mediawijsheid: 

 

Meer bijscholing

 

Checkvragen

 1. Wat is je motivatie om een opleiding mediawijsheid te doen?

 2. Heb je voldoende interesse in mediawijsheid?

 3. Is je organisatie bereid om dit te faciliteren? 

 4. Heb je al onderzocht of er ruimte is en/of uren zijn voor mediawijsheid binnen je organisatie?

 5. Is er binnen je organisatie visie of beleid op mediawijsheid?

 6. Is je organisatie bereid zich structureel te committeren aan mediawijsheid?

 7. Zijn er al andere medewerkers binnen je organisatie die zich bezighouden met mediawijsheid?

 8. Heb je scherp in beeld in waar de behoefte ligt rond mediawijsheid bij de organisatie, en sluit de opleiding hierbij aan?