Boek

Werken met ontwikkelingsleeftijden

icon-geschikte-inhoud

Ontwikkeld door Bianca Vugts-De Groot

Werken met ontwikkelingsleeftijden Bianca Vugts De Groot 111893739185

Wat is het?

Het boek Werken met ontwikkelingsleeftijden licht de ontwikkelingsleeftijden van mensen met een verstandelijke beperking op een praktische en begrijpelijke manier toe. Bianca Vugts-De Groot laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe je de kennis van verschillende ontwikkelingsfasen kan inzetten voor een verantwoorde begeleidingsstijl, en hoe je daarmee aansluit bij de basisbehoeften van je cliënt. 

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

 

Hoe helpt het mij?

Het helpt je de kwaliteit van het leven van je cliënt te vergroten, en je beter in te leven, door af te stemmen op het individu via de verschillende ontwikkelingsleeftijden. 

 

Goed om te weten

Het boek bestaat uit verschillende onderdelen. Deel een gaat in op hoe de ontwikkelingsbenadering precies werkt, zowel op verstandelijk als sociaal-emotioneel gebied. Deel twee gaat in op de daadwerkelijke toepassing van hiervan in de praktijk met heldere handvatten. Per hoofdstuk wordt één fase van de normale ontwikkeling apart besproken en in beeld gebracht.