De tekst ‘Preventie’ werd 145 keer gevonden in 70 pagina's.

Wie is verantwoordelijk voor mediawijsheid binnen onze organisatie?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
In principe is mediawijsheid een verantwoordelijkheid die iedereen binnen de organisatie samen draagt.
Hoe vind ik de balans tussen het beschermen tegen risico's en het aangaan van risico's?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Probeerruimte betekent niet dat je je cliënt helemaal vrijlaat. Je laat je cliënt iets proberen binnen duidelijk afgesproken kaders en onder begeleiding van jou.
Hoe zorg ik dat ons beleid rond mediagebruik goed aansluit bij de behoefte van begeleiders?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Inventariseer welke vragen begeleiders hebben rond mediagebruik. Onderzoek wat er leeft op de verschillende afdelingen.
Werken met ontwikkelingsleeftijden
Tools & websites / Boek
Hoe zorg ik dat onze medewerkers op de hoogte zijn van ons beleid rond online media?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Zorg dat de afdeling communicatie hieraan voldoende en regelmatig aandacht schenkt. Betrek je medewerkers erbij: hoe kun je dit het beste doen, waar ligt de behoefte?
Een cliënt wordt online gepest of pest zelf. Wat moet ik doen?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Blijf altijd het gesprek aangaan met je cliënt en wees hierin neutraal en zonder oordeel, of je cliënt nu slachtoffer of dader is.
Stappenplan Wet zorg en dwang
Tools & websites / Toolbox
We willen kunnen ingrijpen bij te veel schermgebruik, maar dan komen we in het privédomein van de cliënt. Wat moeten we doen?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals, Ik werk direct met mensen met een vb
Je cliënt iets verbieden, of echt ingrijpen, kan alleen in samenspraak met de client. Wanneer dat niet lukt, heb je te maken met de Wet zorg en dwang.
Zijn wij als instelling verantwoordelijk voor online gedrag en mediagebruik van een cliënt?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals, Ik werk direct met mensen met een vb
In de basis is ieder mens verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf online doet. Maar je verantwoordelijkheid in de zorg voor een cliënt met een verstandelijke beperking houdt eigenlijk nooit op
Hoe zorg ik voor een goede borging van het onderwerp online media binnen mijn organisatie?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Hoe zorg ik voor een goede borging van het onderwerp online media binnen mijn organisatie?
Zorgvariant Visiespel
Tools & websites / Spel