Toolbox

Stappenplan Wet zorg en dwang

icon-online-veiligheid

Ontwikkeld door Vilans

Stappenplan Wet zorg en dwang Puc Overheid 111893738584

Wat is het?

Het ‘Stappenplan Wet zorg en dwang’ kun je doorlopen wanneer de zorg die je wil bieden niet op vrijwillige basis lukt en je geen alternatief ziet. De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat hierbij uit van het principe ‘nee, tenzij’. Om over te gaan op onvrijwillige zorg (ofwel: dwang) is het wettelijk nodig om dit stappenplan te doorlopen, zodat de situatie goed wordt geanalyseerd, er alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken.  

 

Voor wie is het bedoeld?

Het stappenplan is bedoeld voor zorgprofessionals die werken met cliënten met een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking en cliënten met een ziekte als NAH, Korsakov en Huntington. 

 

Hoe helpt het mij?

Het stappenplan helpt je om uitgebreid en wetmatig te inventariseren of onvrijwillige zorg de juiste keuze is voor je cliënt. En daarnaast de juiste stappen te doorlopen als dit daadwerkelijk het geval is. 

 

Goed om te weten

Het stappenplan is gebaseerd op de ‘Handreiking voor zorgaanbieders - Wet zorg en dwang’ door VGN en ActiZ in samenwerking met het ministerie van VWS.