Vraag

Een cliënt deelt privégegevens online, zoals zijn adres, telefoonnummer of bankgegevens. Wat moet ik doen?

Antwoord

Toon interesse in je client en ga het gesprek aan. Vraag aan wie hij de gegevens stuurt, hoe, welke gegevens en waarom precies. Daarnaast is het in dit geval belangrijk je cliënt heel duidelijk uit te leggen dat hij hier echt beter mee kan stoppen. Je kunt het niet verbieden, maar geef wel aan dat het online delen van privégegevens gevaarlijk en onnodig is. Geef hierbij concrete voorbeelden van de mogelijke gevolgen, bijvoorbeeld: je geld kan gestolen worden.    

 

Stel voor om samen te kijken welke gegevens je cliënt precies gedeeld heeft en of je dit kunt terugdraaien. Lukt dit? Maak dan duidelijke afspraken, zoals het niet meer delen van gegevens. Of: áls iemand vraagt om gegevens, bespreek het dan eerst met jou. Het delen van gegevens is niet in alle gevallen kwalijk. Wie iets verkoopt via Marktplaats geeft bijvoorbeeld logischerwijs zijn adres.  

 

In sommige gevallen worden cliënten afgesloten van het internet, of wordt hun telefoon afgepakt met als doel hen te beschermen voor dit soort praktijken. Dit is niet zomaar toegestaan. Bij voorkeur maak je samen met je cliënt afspraken met een goede 'waarom’. Wanneer een cliënt begrijpt waarom iets afgesproken is, in zijn of haar belang, dan kan je in samenspraak ingrijpen. Wanneer een cliënt toch weerstand blijft geven, volg dan de procedure van de Wet zorg en dwang (Wzd).    

Checkvragen

 

  1. Aan wie, hoe, waarom en welke gegevens heeft je cliënt gedeeld?

  2. Staat je cliënt open voor een gesprek met jou hierover?

  3. Ben je concreet en duidelijk naar je cliënt over het afraden van het online delen van gegevens?

  4. Heb je de mogelijke gevolgen van het delen van gegevens uitgelegd aan je cliënt?

  5. Kan je samen met je cliënt kijken om welke gegevens het gaat, of dit terug te draaien is?

  6. Is het mogelijk hierover afspraken te maken met je cliënt?

  7. Ben je je ervan bewust dat je niets mag verbieden of afpakken?

  8. Weet je waar je terechtkunt met vragen, of voor het melden van incidenten?

Welke gegevens deel jij online? Bekijk deze video samen met je cliënt

Media