Vraag

Een cliënt spreekt af met mensen die hij online heeft ontmoet. Wat moet ik doen?

Antwoord

Geef je cliënt advies over hoe hij het beste een eerste ontmoeting kan organiseren. Stel bijvoorbeeld voor om het contact uit te nodigen op de groep waar je cliënt woont. Benadruk hoe gezellig dat zou zijn en dat je heel benieuwd bent naar die leuke nieuwe vriend of vriendin. 

 

Wanneer je cliënt iemand elders gaat ontmoeten, stimuleer hem dan bijvoorbeeld om:

 • Niet alleen te gaan, maar een naaste mee te nemen;

 • In het openbaar af te spreken op een plek waar veel andere mensen zijn;

 • Op een gezellige plek af te spreken waar hij zich prettig en veilig voelt;

 • Een doel te bedenken voor de ontmoeting: wat gaan ze precies doen?;

 • De verwachtingen te bespreken met jou;

 • Te bespreken wat hij juist niet wil op zo’n afspraak en hoe hij dit kan aangeven;

 • Een niet te lange ontmoeting in te plannen waar hij op elk moment van weg kan;

 • Af te spreken met jou (of een naaste) dat je op een bepaald tijdstip belt of appt om te vragen hoe het gaat;

 • Vooraf te bedenken wat hij kan doen als de ontmoeting tegenvalt en hij eerder weg wil.

 

Blijf altijd in gesprek met je cliënt en wees positief geïnteresseerd in zijn sociale activiteiten. Dit stimuleer je door bijvoorbeeld met een knipoog aan te geven dat je heel benieuwd bent hoe de afspraak zal zijn en dat je achteraf graag hoort hoe het was. Maar help je cliënt ook om zijn eigen grenzen tijdens zo’n afspraak te bewaken, door hiernaar te vragen en uit te leggen hoe hij dat kan doen. 

 

Brengt de vriend of vriendin je cliënt thuis op de groep? Vraag hem of haar dan om even binnen te komen voor koffie. Zo houd je goed zicht op het type contact.

 

Checkvragen

 1. Weet je met wie je cliënt omgaat?

 2. Benader je je cliënt vanuit nieuwsgierigheid en interesse?

 3. Licht je je client voor over hoe hij zo veilig en leuk mogelijk zijn afspraak kunnen organiseren?

 4. Maak je, wanneer mogelijk, afspraken met je cliënt over de ontmoeting?

 5. Let je op signalen van een loverboy?

 6. Heb je naar de plannen en verwachtingen van je cliënt gevraagd?

 7. Weet je hoe je cliënt en het nieuwe contact elkaar online gevonden hebben?

 8. Nodig je het nieuwe contact eventueel uit op de groep waar je cliënt woont?

 

Meer lezen?