Vraag

Hoe zichtbaar is online seksueel overschrijdend gedrag binnen onze meldprocedure?

Antwoord

Binnen de gehandicaptenzorg bestaat een meldprocedure rond online seksueel overschrijdend gedrag. Wanneer een cliënt een onthulling doet, is het belangrijk om het protocol te volgen. Dit is ter bescherming van de cliënt. In principe mag een begeleider in een dergelijke situatie alleen neutraal luisteren. Zo voelt de cliënt zich gehoord en raakt die niet afgeschrikt van de reactie van een begeleider. Het is belangrijk om contact op te nemen met het meldpunt en de cliënt te adviseren er met iemand over te praten. 

 

Soms zijn de bestaande protocollen nog niet aangevuld met online grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dit jaarlijks te bekijken en bespreken. Zorg ervoor dat het voor begeleiders altijd duidelijk is wat ze in zulke gevallen moeten doen. Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat het protocol rond grensoverschrijdend gedrag ook geldt voor online situaties of in een bijlage online vormen opnemen. Denk aan: grooming, ongewenste sexting of online pesten. Zo wordt online gedrag zichtbaarder in de meldprocedure. 

 

Zorg ervoor dat begeleiders de meldprocedure goed starten en verhelder wat online grensoverschrijdend gedrag precies is. Er is veel online seksueel contact, vooral onder jongere generaties, maar dit is lang niet altijd negatief of grensoverschrijdend. Een heldere definitie is dus van belang voor begeleiders. 

 

Richt bijvoorbeeld een digitaal meldpunt in, waar ieder incident gemakkelijk gemeld kan worden. Wanneer je als organisatie ieder incident (eventueel geanonimiseerd) bijhoudt, krijg je beter zicht op hoe vaak het voorkomt. Hierdoor weet je beter waar je preventief kan optreden, of hoe je de procedures kan aanvullen.

 

Hou er rekening mee dat mensen met een verstandelijke beperking niet altijd doorhebben dat ze dader of slachtoffer zijn van online grensoverschrijdend gedrag. Mogelijk bagatelliseren ze het, omdat ze zich niet bewust zijn van het effect. Het is dan ook belangrijk een gedragsdeskundige of expert seksualiteit te betrekken. Je hoeft niet zelf aan waarheidsvinding te doen. Door het protocol te volgen, betrek je de juiste collega’s erbij. 

 

Checkvragen

  1. Zijn onze begeleiders er voldoende van op de hoogte dat online seksueel overschrijdend gedrag ook gemeld kan worden?

  2. Is er een helder protocol waarin duidelijk staat wat online seksueel overschrijdend gedrag precies is en hoe je ermee omgaat?

  3. Weten begeleiders hoe ze online seksueel overschrijdend gedrag kunnen melden?

  4. Is er inzicht in hoe vaak online seksueel overschrijdend gedrag plaatsvindt in de organisatie?

  5. Wordt er in de organisatie met elkaar overlegd over online seksueel overschrijdend gedrag?

  6. Is er een kwaliteitsonderzoek of audit geweest op dit vlak?

  7. Is er een risico-inventarisatie gedaan rond online seksueel overschrijdend gedrag?

  8. Is in kaart gebracht welke cliënten een hoger risico lopen om dader of slachtoffer te worden van online seksueel overschrijdend gedrag?