Vraag

Een cliënt is (mogelijk) slachtoffer van een loverboy. Wat moet ik doen?

Antwoord

Vermoed je dat je cliënt slachtoffer is van een loverboy (een soort mensenhandelaar of pooier)? Neem dan contact op met het meldpunt van je organisatie. Bespreek je zorgen en overleg samen welke oplossing passend is. Overleg ook met je teamleden en vraag welke signalen zij zien. Maak hierbij onderscheid tussen de feiten en je onderbuikgevoel. Omgaan met deze situatie is maatwerk: de ene cliënt kun je beter eerst een tijdje in de gaten houden, terwijl je de ander direct kan vragen of er iets speelt.

 

Blijf rustig en oordeel niet. Wanneer je heftig reageert naar je cliënt, kan je je open lijntje met hem snel kwijt raken. Dit komt omdat een loverboy stuurt op isolatie van en wantrouwen naar de omgeving, of zelfs bedreigingen uit. Maar ook omdat je cliënt mogelijk verliefd is op de loverboy en waarschijnlijk geen bemoeienis wil. Wees in een gesprek daarom neutraal, niet beschuldigend en baseer je op feiten: “Ik zie je elke avond om elf uur naar buiten gaan, ik maak me zorgen. Wil je er wat over vertellen?” 

 

Bij verliefdheid werkt interesse vaak beter. Soms kun je voorstellen die ‘leuke vriend(in)’ eens op de koffie te vragen op de groep van je cliënt. Zo krijg je meer zicht op welk type contact het is. Wellicht blijkt het geen loverboy te zijn.  

 

Breng ook eens het sociale netwerk van je cliënt in kaart. Doe dit bijvoorbeeld door met poppetjes te werken en vragen te stellen: “Hoe dicht staat deze persoon bij jou?” Misschien is het contact met de naasten verslechterd, of speelt één persoon opeens de hoofdrol. Wanneer je dit al eens eerder deed, zie je mogelijk een verschuiving in het netwerk. 

 

Houd er rekening mee dat je niks kunt verbieden. Wanneer je dit toch doet, gaat het contact van je cliënt met de loverboy waarschijnlijk ergens anders of online door, waardoor je er nog minder zicht op hebt.  

 

Checkvragen

  • Ken je de signalen van een loverboy? Welke herken je bij je cliënt?

  • Zijn je vermoedens gebaseerd op feiten of op een onderbuikgevoel?

  • Heb je je vermoedens besproken met het meldpunt en je team?

  • Wat zou – samen met het meldpunt, je team en bijvoorbeeld een gedragskundige – een goede aanpak zijn in dit individuele geval?

  • Is er daadwerkelijk sprake van een loverboy? Of is het een gelijkwaardige relatie?

  • Ben je in gesprek met je cliënt neutraal en oordeel je niet?

  • Is het mogelijk de potentiële loverboy uit te nodigen voor koffie?

  • Heb je zicht op het sociale netwerk van je cliënt en eventuele verschuivingen daarin?

  • Ben je je ervan bewust dat verbieden in deze situatie averechts werkt?

  • Ben je je ervan bewust dat loverboys vaak actief online op zoek gaan naar kwetsbare slachtoffers, ook rond woningen van verstandelijk beperkte mensen? Kijk samen of de locatiegegevens van je cliënt mogelijk aan staan in bepaalde apps (zoals Snap Maps in SnapChat). 

 

Meer lezen?