Ontwikkeld door Leer zelf online, Academie voor Zelfstandigheid, Nibud

Wat is het?

Een website waar geldzaken op een simpele en heldere manier uitgelegd worden. Er staan meer dan vierhonderd vragen en opdrachten op rond rekenen, administratie, inkomsten, uitgaven, geld (uit)lenen, sparen, hulp bij geldzaken en tips om zuiniger te leven.  

 

Voor wie is het bedoeld?

De website is ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, waaronder mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden. 

 

Hoe helpt het mij?

Het helpt je om je cliënt te begeleiden bij geldzaken en hem daarover meer te leren.

 

Goed om te weten

Het taalgebruik is op B1-niveau. Zo worden er geen lange zinnen of moeilijke woorden gebruikt. Op de website leest de vrolijke animatie Pascal de Pratende Bankpas alle teksten voor, zo worden mensen die moeite hebben met lezen ook geholpen.