Ontwikkeld door Sensoa, Movisie

Vlaggensysteem Movisie 111893738720

Wat is het?

Een handboek, kaarten, een normatieve lijst, hand-outs, brochure en factsheet rond gezond seksueel gedrag. 

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor professionele opvoeders, pedagogen, hulpverleners en leerkrachten. Het Vlaggensysteem biedt ook handvatten aan ouders of verzorgers.

 

Hoe helpt het mij?

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag juist te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

 

Het Vlaggensysteem zorgt ervoor dat je minder snel oordeelt en hierdoor objectief naar een situatie kan kijken, en zo de juiste interventies bieden. Het kan een mooie bijdrage leveren als methode bij het geven van seksuele voorlichting of bij het met elkaar bespreken van casussen.

 

Goed om te weten

Het Vlaggensysteem is in december 2015 erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Movisie heeft het Vlaggensysteem verder ontwikkeld voor de residentiële jeugdzorg en ook een WebApp gemaakt voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Voor de laatste groep is een e-learning ontwikkeld.

 

Buiten de Lijnen’ is een verdieping van het Vlaggensysteem op vier verschillende aspecten: gender- en cultuursensitief werken, trauma en beperking.