Ontwikkeld door Koraal

11VB Stichting Koraal 111893739550

Wat is het?

Met behulp van 11VB kan het risico ingeschat worden of een meisje of jongen in handen kan vallen van een mensenhandelaar. 11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor zorgprofessionals, ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken.

 

Hoe helpt het mij?

Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groot risico om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Dit signaleringsinstrument 11VB heeft als doel het risico op (potentieel) slachtofferschap bij deze doelgroep vroegtijdig te signaleren en passende interventies en hulpverlening te bieden.