Vraag

Hoe formuleer ik een visie op mediabeleid?

Antwoord

Doe eerst uitgebreid onderzoek binnen je organisatie. Wat leeft er onder cliënten en medewerkers? Wat vinden zij van mediagebruik? Waar lopen ze tegenaan? Bekijk wat er al in je huidige missie en visie staat over dit onderwerp en in hoeverre aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. Probeer zowel de plezierige kanten als de risico’s van mediagebruik mee te nemen, zodat de visie ook preventief werkt voor eventuele incidenten. 

 

Het formuleren van een visie doe je het beste in samenwerking met je medewerkers en op basis van een gezamenlijke dialoog. Wat gaat er allemaal al goed? En wat kan er beter? Verzamel inspiratie op basis van wat je medewerkers al doen in de praktijk. Gebruik bijvoorbeeld het Zorgvariant Visiespel. Ook kan het zijn dat er per locatie een visie op maat nodig is, omdat de wensen en behoeften sterk kunnen verschillen per doelgroep. Organiseer bijeenkomsten, activiteiten en trainingen rond het creëren van de visie, of juist het uitdragen ervan. Communiceer helder, duidelijk en via verschillende kanalen over je visie op mediagebruik. Zowel naar je medewerkers als verwanten. 

 

Een visie kan medewerkers helpen methodisch te werken aan het begeleiden bij media. Zij worden zich zo bewust van hun handelen. Vaak werken begeleiders onbewust bekwaam bij het begeleiden van media. Door actief stil te staan bij visie en werkwijze kan er bewust bekwaam gewerkt worden. Dit kan bijdragen aan een goede werkbare methode waarbij medewerkers grip ervaren op de situatie.

 

Checkvragen

 

  1. Past je visie op mediagebruik bij de algemene visie? Of is het nodig er een aparte visie voor te formuleren?

  2. Wat staat er al in je huidige visie, is er aanvulling nodig?

  3. Heb je zicht op wat medewerkers al doen rond mediagebruik?

  4. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

  5. Weet je welke wensen en behoeften er leven onder medewerkers en cliënten?

  6. Laat je je medewerkers meedenken over de visie?

  7. Is je visie ook vertaald naar methodisch en praktisch handelen?

  8. Kun je aan een verwant uitleggen wat de visie op mediagebruik is?