Vraag

Hoe maken we mediagebruik bespreekbaar met medewerkers, cliënten en verwanten?

Antwoord

Mediagebruik kun je bespreekbaar maken door bijvoorbeeld een kick-off, lancering, meeting of bijeenkomst rond dit onderwerp te organiseren. Tijdens zo’n bijeenkomst vertel je aan medewerkers, cliënten en verwanten hoe je als organisatie aan de slag gaat met mediagebruik, wat zij kunnen verwachten en hoe zij eraan kunnen bijdragen. Laat aanwezigen actief meedoen door ze bijvoorbeeld te laten reageren op stellingen over het onderwerp (zonder dat er geoordeeld wordt) en creatieve ideeën te delen. Of laat een digivaardige cliënt een demonstratie of presentatie geven. Organiseer ook leuke activiteiten en workshops rond het onderwerp.  

 

Je kunt ook zogenoemde gespreksstarters of spelletjes gebruiken om het gesprek op gang te krijgen, zoals de kletskaarten van MediaJungle. Ook een incident of vraag van een collega kan een goede gespreksstarter zijn. En nodig ook eens een expert mediawijsheid uit, iemand van het innovatieteam of een collega van ict. Probeer tijdens zo’n overleg altijd te denken vanuit het belang van de cliënt: ‘Wat levert het hem of haar op, als wij hier meer van weten?’ 

 

Neem het onderwerp ook mee in de verwantenraad en de cliëntenraad. Bundel de uitkomsten van gesprekken en neem samen de vragen en zorgen door die het meeste boven komen. Stimuleer je teams om ook zelf met cliënten en verwanten in gesprek te gaan of eigen bijeenkomsten te organiseren rond het onderwerp. Zorg ervoor dat het niet bij een eenmalig project of enkele bijeenkomst blijft, maar dat het onderwerp structureel aandacht krijgt.   

 

Checkvragen

  1. Weten wij wat onze cliënten online doen?

  2. Hebben we een heldere visie op en aanpak voor de mediabegeleiding van onze cliënten?

  3. Is onze visie en werkmethodiek rond social media toekomstgericht?

  4. Bespreken we het onderwerp social media structureel?

  5. Weten we welke vragen er leven rond mediagebruik bij medewerkers, cliënten en verwanten?

  6. Is er iemand verantwoordelijk voor het blijvend onder de aandacht brengen van dit onderwerp?

  7. Weten we hoe we incidenten op social media kunnen voorkomen?

  8. Weten we wat we moeten doen in het geval van een incident?

  9. Zijn we voldoende geschoold op het gebied van social media, of is er behoefte aan meer scholing?