Brochure

Dicht de digitale kloof! Een digitale handreiking voor sociaal professionals

icon-gelijke-kansen

Ontwikkeld door Movisie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat is het?

‘Dicht de digitale kloof!’ Is een handreiking voor sociaal professionals met informatie, tips en oefeningen rond de zogeheten digitale kloof. De digitale kloof staat voor het verschil tussen mensen die gemakkelijk internet en digitale tools inzetten in hun dagelijks leven en mensen die dat juist niet goed lukt. Denk aan weten hoe je kan internetbankieren, de treintijden opzoeken of informatie vinden via een zoekmachine. 


Voor velen zijn die vaardigheden vanzelfsprekend, maar ruim driehonderdduizend Nederlanders zijn juist niet zo digitaal vaardig en tegelijk ook laaggeletterd. Het gaat bij hen niet zozeer om het omgaan met verschillende apparaten, maar vooral om die apparaten ook in te zetten voor persoonlijke doelen het dagelijks leven. Doordat dit velen niet goed lukt, groeit de ongelijkheid in de samenleving. Daarnaast kan digitaal achterblijven risico’s met zich meebrengen.     


In de handreiking lees je meer over de digitale kloof aan de hand van vier onderwerpen: 

  • Digitoerusting – de aanwezigheid en beschikbaarheid van de juiste apparaten.

  • Digitoeleiding – de vaardigheid om gebruik te kunnen maken van apparaten.

  • Digigebruik – het begrip en de motivatie om efficiënt gebruik te maken van internet.

  • Digi-outcome – het offline effect van de online activiteiten. 


Daarnaast vertellen de auteurs meer over hoe je digitale betrokkenheid kunt realiseren. 


Voor wie is het bedoeld?

De handreiking is gericht op sociaal professionals. 


Hoe helpt het mij?

Het helpt je om meer inzicht te krijgen in wat de digitale kloof precies is, welk effect dit heeft op een cliënt en hoe je ermee om kunt gaan. De handreiking ondersteunt je om cliënten beter mee te laten komen in de digitaliserende maatschappij.  

Goed om te weten

 

Je kunt de handreiking zowel in pdf-vorm downloaden als online als cursus bekijken.