Vraag

Wat kunnen we doen om medewerkers te ondersteunen bij de opkomende digitalisering en mediatisering van hun werk?

Antwoord

Zorg ervoor dat je het onderwerp digitalisering en mediawijsheid op de kaart hebt staan. Dit doe je door het op te nemen in je visie en er regelmatig aandacht aan te besteden. Erken ook onder medewerkers dat het een uitdagend onderwerp is, ondersteun ze hierin en inventariseer welke vragen er leven. Zorg ervoor dat er een duidelijke plek of persoon is waar zij met hun vragen terecht kunnen. Bied trainingen en workshops aan waar nodig. Laat ook de afdeling communicatie aandacht besteden aan het onderwerp. 

 

Zorg er daarnaast voor dat je in ieder geval één medewerker in huis hebt die er verstand van heeft. Dit kan bijvoorbeeld een opgeleide mediacoach of digicoach zijn, die anderen helpt met de digitale vaardigheden. Belangrijk hierbij is dat het iemand is die zowel technische capaciteiten heeft als verstand van de zorg en ethiek daaromheen. Iemand die kan meedenken bij casussen. 

 

Probeer ook de afdeling ict te betrekken. Een digicoach kan vaak een goede brug vormen. Dit kan helpen om de lijntjes tussen techniek en de werkvloer korter te maken en beter af te stemmen met elkaar. Doordat zorgmedewerkers meer van techniek gaan begrijpen en de ict-medewerkers meer van de zorg, is er meer onderling begrip en betere communicatie. 

 

Neem eventueel ook het onderwerp op in je vacatureteksten. Dit zorgt ervoor dat potentieel nieuw personeel zich ervan bewust is dat dit onderdeel van de baan is. Ook biedt het kansen aan mensen die juist digivaardig zijn.

 

Checkvragen

  1. Is het onderwerp digitalisering opgenomen in de visie van je organisatie?

  2. Is de visie rond digitalisering praktisch uitvoerbaar?

  3. Neem je als bestuur het beleid rond digitalisering serieus en draag je dit actief uit?

  4. Besteed je regelmatig en structureel aandacht aan digitalisering?

  5. Weet je welke vragen er leven onder je medewerkers rond digitalisering?

  6. Is er een centraal punt of een persoon waar medewerkers met hun vragen rond digitalisering terecht kunnen?

  7. Kunnen medewerkers trainingen en workshops rond digitalisering doen als ze daar behoefte aan hebben?

  8. Heb je een digicoach of mediacoach in huis? 

  9. Betrek je de ict-afdeling bij ontwikkelingen rond digitalisering? 

  10. Benoem je digitalisering actief in vacatureteksten?