Vraag

Hoe kan ik met mijn team in gesprek gaan over digitalisering?

Antwoord

Een goede manier om het gesprek over digitalisering op gang te krijgen, is door het onderwerp op de agenda te zetten voor een teamoverleg. Bespreek samen vragen als: weten we wat onze cliënten online doen? Zijn er onderwerpen waarover we meer willen leren? Hebben we helder hoe we de begeleiding rond digitale media vormgeven? Luister ook naar ieders persoonlijke aanpak ter inspiratie. Je kunt zogenoemde gespreksstarters of spelletjes gebruiken om het overleg op gang te krijgen, zoals de kletskaarten van MediaJungle of het Zorgvariant Visiespel. Ook een incident of vraag van een collega kan een goede gespreksstarter zijn.

 

Nodig bij zo’n teamoverleg ook eens een expert mediawijsheid uit, iemand van het innovatieteam of een collega van ict. Zo ontstaat er verbinding met andere afdelingen binnen de organisatie en leer je van elkaar. Probeer tijdens zo’n overleg altijd te denken vanuit het belang van de cliënt: wat levert het hem of haar op, als wij hier meer van weten? 

 

Zorg ervoor dat het niet bij dat ene gesprek blijft, en dat je organisatie mediagebruik op verschillende momenten blijft agenderen. Probeer er structureel aandacht aan te besteden door bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris of taakhouder aan het onderwerp te koppelen. Door digitalisering periodiek terug te laten komen, bijvoorbeeld op de teamvergadering, voorkom je dat er pas na een incident aandacht voor is. Door veel te overleggen weet je hoe je preventief kunt optreden en leer je risico's herkennen.   

 

Ook bereid je je zo beter voor op de toekomst. Digitale media zijn al heel belangrijk voor de huidige generatie, bij aankomende generaties zal dit niet anders zijn. Bovendien gaan de technologische innovaties door, ook in de zorg. Een visie en werkmethodiek rond digitalisering, gericht op de lange termijn, voorkomt toekomstige problemen. Ga eventueel op zoek naar bijscholing of training op dit gebied.

 

Checkvragen

  1. Heb je in beeld welke onderwerpen er horen bij digitalisering? Waar gaat het over en welk effect heeft het binnen de organisatie?

  2. Met welk doel wil je het gesprek aangaan: is het verkennend of specifiek gericht op bijvoorbeeld het bespreken van een incident?

  3. Zet je digitalisering structureel op de agenda?

  4. Nodig je ook wel eens collega’s van andere afdelingen uit voor een overleg, om inspiratie op te doen?

  5. Wat wil je precies bereiken met het gesprek? Welke verwachtingen heb je?

  6. Bespreek je risico’s rond digitalisering en hoe je preventief te werk kan gaan?

  7. Is er bijscholing of training nodig rond digitalisering?