Vraag

Hoe zorg ik voor een goede borging van het onderwerp online media binnen mijn organisatie?

Antwoord

Zorg ervoor dat je het onderwerp online media helder op de kaart hebt staan in je organisatie. Dit doe je onder meer door het op te nemen in je visie en er structureel en regelmatig aandacht aan te besteden. 

 

Als organisatie draag je uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwerp online media. Daarbij is het belangrijk om de rollen en taken helder te verdelen, bijvoorbeeld:

 • Neem het als bestuur serieus en draag dit uit door een voorbeeldfunctie aan te nemen.

 • Wijs één of twee medewerkers aan die inhoudelijk expert, en eindverantwoordelijke zijn voor het onderwerp. En geef hen ruimte voor eventuele bijscholing.

 • Betrek de afdeling ict erbij, zodat de technische mogelijkheden helder in beeld zijn.

 • Stel eventueel een digi-coach aan die een goede brug kan vormen tussen de techniek en de werkvloer. 

 • Zorg ervoor dat de afdeling communicatie voldoende en regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp.

 • Betrek ook cliënten en verwanten bij het onderwerp zodat je ideeën en oplossingen goed aansluiten bij hun wensen en behoeften. 

 

Daarnaast is het voor een goede borging belangrijk om het onderwerp op te nemen in het cyclische proces. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). Je hoeft daarvoor geen nieuwe methodieken toe te passen, je kunt het onderwerp namelijk ook integreren in de borgingsmethodieken waar je als organisatie al mee werkt. 

 

Neem eventueel ook het onderwerp op in je vacatureteksten. Dit zorgt ervoor dat potentieel nieuw personeel zich ervan bewust is dat dit onderwerp een onderdeel van de baan is. Dit stimuleert ook mensen die die al enthousiast zijn over het onderwerp om te komen solliciteren.

 

Checkvragen

 

 1. Is het onderwerp online media opgenomen in je visie?

 2. Besteed je structureel en regelmatig aandacht aan het onderwerp online media?

 3. Ben je ervan bewust dat je als organisatie met zijn allen verantwoordelijkheid draagt voor het onderwerp online media?

 4. Zijn de taken en rollen rond het onderwerp online media helder verdeeld?

 5. Neem je het onderwerp als bestuur serieus en draag je dit zichtbaar uit als voorbeeldfunctie?

 6. Wie is/zijn er eindverantwoordelijke en inhoudelijk expert voor het onderwerp?

 7. Zijn de afdelingen ict en communicatie betrokken bij het onderwerp?

 8. Is er een digi-coach nodig als brug tussen techniek en werkvloer?

 9. Betrek je de cliënten en verwanten bij het onderwerp?

 10. Is het onderwerp opgenomen in je cyclische proces?

 11. Komt het onderwerp aan bod in je vacatureteksten?