Vraag

Hoe krijg ik de juiste mensen aangehaakt om aan de slag te gaan met het onderwerp online media? Wie moet ik erbij betrekken?

Antwoord

Begin door je belangrijkste doel in beeld te brengen: hoe zou het voor de client zijn om optimaal te functioneren met online media? Als je kijkt vanuit het cliëntenperspectief en diens belang als motivatie neemt, dan stimuleert dit begeleiders en zorgmedewerkers om er ook mee aan de slag te gaan. 

 

Wie precies de ‘juiste’ mensen zijn in jouw organisatie kan verschillen. Vaak werkt het goed om te beginnen met mensen die het onderwerp al belangrijk vinden. Dit kunnen zogeheten early adopters zijn - mensen die bij innovaties vaak de voorhoede nemen en enthousiast zijn over nieuwe technieken. Wie je erbij betrekt kan heel breed zijn: cliënten, verwanten, begeleiders, ondersteunend personeel en diensten. Denk aan medewerkers die zich bezighouden met veiligheid, kwaliteit en communicatie. Betrek ook het meldpunt erbij. 

 

Begin bijvoorbeeld met een kick-off bijeenkomst over het onderwerp, waar je ook cliënten en verwanten bij betrekt. Breng samen in kaart waar je staat als organisatie rond dit onderwerp. Laat cliënten vertellen over de rol van online media in hun leven, en hoe belangrijk het voor hen was om hier passende ondersteuning bij te krijgen (de mate en vorm van begeleiding verschilt per individu). Om het enthousiasme niet te laten uitdoven na die ene bijeenkomst, is het belangrijk om het onderwerp structureel op de agenda te zetten. Zo blijft iedereen ook op termijn betrokken. Het kan daarbij helpen om een enthousiaste medewerker als verantwoordelijke aan te wijzen die dit graag onder de aandacht blijft brengen. 

 

Checkvragen

 

  1. Wat is je belangrijkste doel om aan de slag te gaan met online media?

  2. Op welke manier kun je je medewerkers motiveren om ermee aan de slag te gaan?

  3. Hoe breng je concreet het belang van online media voor cliënten, over op medewerkers?

  4. Wie zijn in jouw organisatie early adopters als het gaan om innovatie?

  5. Heb je in kaart waar je organisatie staat als het gaat om online media?

  6. Betrek je er zo breed mogelijk mensen bij van alle afdelingen, en ook cliënten en verwanten?

  7. Is het een idee om een kick-off bijeenkomst te organiseren rond het onderwerp?

  8. Zet je het onderwerp structureel op de agenda? Stel je hier mogelijk iemand verantwoordelijk voor?