Vraag

Hoe zorg ik dat ons beleid rond mediagebruik goed aansluit bij de behoefte van begeleiders?

Antwoord

Inventariseer welke vragen begeleiders hebben rond mediagebruik. Onderzoek wat er leeft op de verschillende afdelingen, laat dit eventueel bekijken door een ondersteunende dienst. Haal ook informatie op bij het meldpunt om inzicht te krijgen in hoe vaak bepaalde incidenten rond mediagebruik voorkomen. Ook daaruit kun je je een beeld vormen van de behoeftes die mogelijk bestaan op de afdelingen. 

 

Het is belangrijk om mediagebruik beleidsmatig niet als een ‘extra’ onderwerp te zien, maar als onderdeel van het werk. Dit doe je door het in alle bestaande systemen, ondersteunende diensten en protocollen op te nemen. Integreer het bijvoorbeeld in het risico-inventarisatiesysteem, zodat vragen rond mediagebruik zoals ‘Hoe veilig is je cliënt online?’ automatisch bij de begeleiders terechtkomen. Neem mediagebruik op in de zorgplannen van de organisatie, zo creëer je er ruimte voor. Overleg met de afdelingen die zich bezighouden met leren en ontwikkelen, en met kwaliteit en veiligheid. 

 

Hoe dit vorm krijgt, verschilt uiteindelijk per organisatie. Het is daarbij belangrijk dat je het onderwerp als bestuur serieus neemt, dit actief uitdraagt en het goede voorbeeld geeft. Blijf altijd het gesprek met elkaar aangaan en stel elkaar vragen: wat vinden we van mediagebruik? Wat helpt ons hierbij? Welke creatieve ideeën hebben we? Vinden we het onwenselijk als we op onze smartphone kijken tijdens het werk? Of is dit juist onderdeel van het werk?  

 

Neem eventueel ook het onderwerp op in je vacatureteksten. Dit zorgt ervoor dat potentieel nieuw personeel zich ervan bewust is dat dit onderdeel van de baan is. Ook biedt het kansen aan mensen die juist digivaardig zijn. 

 

Checkvragen

  1. Weet je welke vragen er leven onder de begeleiders en op de afdelingen?

  2. Heb je de behoeftes en wensen van cliënten rond mediagebruik helder?

  3. Is de visie en het beleid rond mediagebruik helder?

  4. Is de visie en het beleid rond mediagebruik praktisch uitvoerbaar?

  5. Is je plan of aanpak rond mediagebruik geïntegreerd in bestaande systemen en niet een afzonderlijk of ‘extra’ onderwerp?

  6. Blijf je het gesprek aangaan met collega’s over mediagebruik?

  7. Heb je mediawijsheid opgenomen in vacatureteksten? 

  8. Neem je het mediabeleid als bestuur serieus en draag je dit actief uit?