Ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Omroep Human, Kennisnet, De Koninklijke Bibliotheek

Wat is het?

Netwerkmediawijsheid.nl is de website van Netwerk Mediawijsheid. Dit netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. Het netwerk werkt aan meer bewustzijn over mediawijsheid via bijvoorbeeld jaarlijkse campagnes, en als wegwijzer naar meer informatie en eenvoudige tools. Daarnaast helpt het netwerk mee om mediawijsheid te verankeren in de praktijk en beleid van organisaties in onder meer onderwijs, opvoeding, zorg en media. De netwerkpartners voeren samen activiteiten uit en delen kennis, expertise en middelen. 

 

Voor wie is het bedoeld?

De missie van Netwerk Mediawijsheid is ‘Iedereen mediawijs’. Daarbij richten zij zich op drie doelgroepen: jongeren, volwassenen en kwetsbaren. 

 

Hoe helpt het mij?

Via de website vind je betrouwbare informatie, tools en organisaties rond mediawijsheid.  

 

Goed om te weten

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het netwerk als organisatievorm zijn belangrijke mediawijsheid thema's makkelijker, sneller en creatiever aan te pakken. De kracht van het netwerk ligt in de kennisdeling en samenwerking.

 

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Omroep Human, Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek.