Ontwikkeld door Marcha Hartman

Sociaal werk in de digitale samenleving Marcha Hartman 111893752365

Wat is het?

Sociaal werk in de digitale samenleving is een boek dat sociaal werkers inzicht geeft over een verantwoorde en professionele inzet van digitale middelen. Daarnaast ondersteunt het bij de omgang met de sociale vraagstukken waar cliënten tegenaan lopen in de digitale samenleving.  

 

Voor wie is het bedoeld?

Het boek is bedoeld voor studenten en zorgprofessionals die hun competenties rond digitale middelen willen ontwikkelen. 

 

Hoe helpt het mij?

Het boek geeft je inzicht in de digitale samenleving, de beroepscontext en de rol van sociaal werk daarbij. Aan de hand van het model ‘Digitaal Sociaal Werk’ leer je op drie niveaus over verschillende thema’s die spelen in de samenleving. Aan de hand van de kerntaken van het sociaal werk, wordt inzichtelijk gemaakt welke rol je als sociaal werker aan kan nemen in de digitale samenleving en welke interventies daarbij relevant zijn.

 

Goed om te weten

Marcha Hartman-van der Laan is als senior docent en onderwijsontwikkelaar verbonden aan hogeschool NHL Stenden bij de opleiding Social Studies.