Vraag

Op welke manier laten wij als zorginstelling zien dat cliënten gelijke kansen online krijgen?

Antwoord

Gelijke kansen online zijn extra belangrijk voor verstandelijk beperkte mensen. In het bijzonder omdat de online wereld hen vaak extra kansen biedt die ze offline vaak niet krijgen. Zoals het vinden van gelijkgestemden, vriendschappen sluiten, meedoen met allerlei activiteiten zoals games en toegang hebben tot informatie. De online wereld biedt mensen met een verstandelijke beperking niet alleen veel plezier, maar ook een groter sociaal netwerk en de mogelijkheid tot talentontwikkeling.

Als organisatie laten zien dat je aandacht besteedt aan gelijke digitale kansen voor cliënten, begint met beleid en visie hierover. Daarna draag je dit uit in je organisatie en laat je dit zien door er aandacht aan te besteden in je communicatie. Bijvoorbeeld op de website en in een welkomstpakket voor cliënten (en medewerkers). Zorg dat de afdeling communicatie hier voldoende en regelmatig aandacht aan schenkt. Bijvoorbeeld via campagnes, nieuwsbrieven, flyers, posters en social media

 

Op de website kun je bijvoorbeeld een pagina inrichten over hoe je als organisatie kijkt naar het leven in een digitale samenleving. Laat helder zien wat je organisatie doet voor het stimuleren van kansengelijkheid en talentontwikkeling online. En ook hoe je dit concreet faciliteert. Hebben alle cliënten bijvoorbeeld een eigen device? Worden ze specifiek online begeleid? Hoe help je de cliënten verbinding aan te gaan online? Worden er activiteiten aangeboden rond dit onderwerp?

 

Gelijke kansen betekent ook digitale toegankelijkheid voor iedereen. Is het helder hoe je digitale kloven probeert te verhelpen? Bied je mogelijkheden voor cliënten met visuele of auditieve beperkingen? Werk je actief aan de digitale vaardigheden van je medewerkers zodat je handelingsverlegenheid voorkomt?

 

Een andere leuke manier om aandacht te schenken aan digitale kansengelijkheid is digitaal vaardige cliënten over hun creaties laten vertellen. Laat ze bijvoorbeeld meedoen met de Special Media Awards, of zet hun talenten in de spotlight via de socialmediakanalen van je eigen organisatie.

 

Meer lezen?

 

Checkvragen

1 Weet je voldoende over digitale gelijke kansen en online inclusiviteit?

2 Hebben jij en je medewerkers voldoende digitale vaardigheden om je cliënten te ondersteunen bij online activiteiten?

3 Is er beleid en visie over gelijke online kansen?

4 Hoe draag je het beleid en de visie concreet uit?

5 Besteed je aandacht aan het onderwerp in verschillende soorten communicatie?

6 Is het onderwerp helder belicht op de website?

7 Is het voor nieuwe cliënten (of medewerkers) duidelijk wat zij kunnen verwachten rond dit onderwerp?

8 Besteed je ook aandacht aan digitale toegankelijkheid voor cliënten met verschillende soorten behoeften, zoals cliënten met visuele of auditieve beperkingen?

9 Hoe verhelp je een digitale kloof tussen je medewerkers en cliënten?

10 Stimuleer je online talentontwikkeling van cliënten en besteed je hier zichtbaar aandacht aan?