Vraag

Hoe maak ik een cliënt vaardig op digitaal gebied zodat hij zich kan ontwikkelen?

Antwoord

Probeer eerst te onderzoeken of je cliënt zich daadwerkelijk wil ontwikkelen en zo ja, op welk gebied en of digitale vaardigheden en tools daarbij kunnen ondersteunen. Laat de leervraag vervolgens vanuit je cliënt komen. Stel vragen om die scherp te krijgen: wat wil je precies bereiken? Is daar een app of programma voor? Neem het leerdoel op in het zorgplan, zodat er tijd en ruimte voor is. 

 

Ga samen op onderzoek uit en probeer ook samen te leren. Installeer bijvoorbeeld samen een app en doorloop de instellingen. Vraag de cliënt bij elk van die instellingen wat hij belangrijk vindt. Je kunt ook een vrijwilliger of een verwant van de cliënt met verstand van zaken vragen om te ondersteunen.

 

Gaat het om basale digitale vaardigheden, zodat je cliënt zich vanuit daar meer kan ontwikkelen op andere gebieden? Of wil de cliënt juist meer leren op ict-gebied? Probeer tools en activiteiten te vinden die aansluiten op het gewenste niveau, de ontwikkelingsleeftijd en de gewenste leerwijze. Wil je cliënt bijvoorbeeld leren via een filmpje, door te oefenen, een cursus te volgen of een boek te lezen? Ook dagbesteding via de organisatie kan hierbij ondersteunen.

 

Voor cliënten die in de ict zouden willen werken en die het aankunnen, zijn er opleidingen op vmbo-basis niveau en praktijkopleidingen bij roc’s. Probeer aan te sluiten op de ontwikkelingsleeftijd.

 

Checkvragen

  1. Hoe wil je cliënt zich ontwikkelen? 

  2. Wat wil hij leren?

  3. Hoe wil je cliënt iets leren? Via een filmpje? Door te oefenen? Middels een cursus? Of door een boek te lezen? 

  4. Is er bij je organisatie dagbesteding op digitaal vlak? 

  5. Zijn er digitale middelen die de wens van de cliënt ondersteunen?

  6. Neem je de leervraag op in het zorgplan?

  7. Zoek je hulp bij een collega, vrijwilliger of verwant wanneer je de cliënt zelf niet kunt ondersteunen?