Vraag

Hoe kan ik een cliënt beter leren omgaan met apps en computerprogramma's?

Antwoord

Veel cliënten met een beperking hebben moeite met zelfstandig op onderzoek uitgaan als het gaat om apps en programma’s. Vaak hebben ze een afwachtende houding en nemen ze aan wat je ze aanreikt. Het kan daarom verleidelijk zijn om te denken dat jouw favoriete app, of de omgang daarmee, ook een mooie oplossing is voor je cliënt.  

 

Begin liever bij de vraag of je cliënt er daadwerkelijk iets over wil leren. Zo ja, laat de leervraag dan vanuit de cliënt komen: wat wil je precies bereiken? Is er een app of programma voor? Ga samen op onderzoek uit en probeer ook samen te leren. Installeer bijvoorbeeld samen Facebook en doorloop de instellingen. Vraag je cliënt bij de instellingen wat hij belangrijk vindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

In sommige gevallen is het overigens wel nodig om cliënten iets aan te reiken, zoals bij een irisscanner of een praatcomputer

 

Doordat iedereen andere vaardigheden bezit, is het vooral belangrijk om met een open houding het gesprek aan te gaan. Durf ook vanuit handelingsverlegenheid (pedagogische onkunde) vragen te stellen aan je cliënt zoals: hoe werkt deze app eigenlijk? Dit versterkt het zelfvertrouwen van je cliënt. Daarnaast leer je zo vanzelf meer over de apps die je cliënt gebruikt, zijn leefwereld en welke leervraag hij heeft. Die kun je ook als leerdoel in het zorgplan opnemen. Geef het eerlijk aan als je iets niet weet en dat je het gaat opzoeken, of dat je het even gaat vragen aan een collega. Je kunt ook een verwant van je cliënt met verstand van zaken om hulp vragen.    

 

Checkvragen

  1. Weet je wat je cliënt precies wil doen of leren? Waar ligt zijn behoefte?

  2. Heb je voldoende contact met je cliënt om hem of haar te mogen helpen?

  3. Is je cliënt bereid om het samen met jou te doen?

  4. Toon je interesse in de wensen van je cliënt?

  5. Kun je tijd en ruimte creëren om het samen te doen? Wordt dit gefaciliteerd?

  6. Wanneer je het zelf niet weet, weet je dan bij wie of bij welke bron je terecht kunt met vragen?

  7. Heeft je cliënt een verwant die hier eventueel bij kan helpen?

  8. Ben je je ervan bewust dat het gaat om een serieuze leervraag van een cliënt?

  9. Is de app voldoende toegankelijk voor de cliënt?

  10. Heeft de app toegankelijkheidsopties waarbij de cliënt baat kan hebben?