Ontwikkeld door Erno Mijland en Herm Kisjes

Wat is het?

Gamen en autisme’ is een boek (met een toolkit) die ouders en begeleiders houvast biedt bij het ondersteunen van mensen met autisme die gamen. Het boek geeft inzichten over een goede balans tussen gamen en andere activiteiten en verantwoordelijkheden. Daarnaast lees je in het boek veel achtergrondinformatie, praktische adviezen en ervaringsverhalen rond gamen en autisme.  

 

In het boek vind je ook een toolkit. Deze verzameling van activiteiten en opdrachten kun je samen met je cliënt in zes weken doorlopen. Het doel is om het gamen een gezonde(re) plek te geven in het dagelijkse leven. Hiervoor hoef je als begeleider geen deskundige op het gebied van gamen te zijn. 

 

Voor wie is het bedoeld?

Begeleiders van jongeren of volwassenen met autisme, die een gemiddelde tot hoge cognitieve begaafdheid hebben. Voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme is het belangrijk om zelf een passende vertaalslag te maken naar het individu. 

 

Hoe helpt het mij?

Het geeft je inzicht en ondersteuning om je gamende cliënt met autisme te begeleiden om meer balans te vinden. 

 

Goed om te weten

Het boek is deels tot stand gekomen op basis van gesprekken deskundigen. Daarnaast spelen de ervaringen en verhalen van gamers met autisme en hun ouders een grote rol. De auteurs hebben hiervoor tientallen interviews gehouden en een aantal enquêtes uitgezet, die door ruim vijfhonderd respondenten met opvallend veel toewijding zijn ingevuld.