Vraag

Wie is verantwoordelijk voor mediawijsheid binnen onze organisatie?

Antwoord

In principe is mediawijsheid een verantwoordelijkheid die iedereen binnen de organisatie samen draagt. Daarbij is het fijn als er één of twee medewerkers inhoudelijk expert en eindverantwoordelijke zijn. Dat betekent dat diegene de theorieën, competentiemodellen en toepassing daarvan binnen de zorg kent. Of bijvoorbeeld de nodige trainingen en opleidingen heeft gedaan. 

 

Dit kan bijvoorbeeld ook een kwaliteitsmedewerker, projectmedewerker of taakhouder zijn die mediawijsheid als onderwerp aanneemt. Deze medewerker besluit in samenspraak wat er precies nodig is in de organisatie op basis van het beleid, de visie en de wensen die er leven. In de ene organisatie blijft het wellicht bij één verantwoordelijke terwijl bij een andere instelling behoefte is aan een team of projectgroep die zich ermee bezig houdt. 

 

Het is wel belangrijk om binnen je organisatie helder te communiceren dat mediawijsheid een verantwoordelijkheid van iedereen is. Organiseer bijvoorbeeld een kickoff over het onderwerp om het hierover te hebben. Hou er ook rekening mee dat een digicoach of mediacoach niet zelf verantwoordelijk is om iedereen binnen de organisatie mediawijs te laten worden - dit doe je samen. Ook wat cliënten online doen, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Wel is het de verantwoordelijkheid van de expert om ervoor te zorgen dat het onderwerp breed wordt opgepakt, draagvlak te stimuleren en als kartrekker te functioneren.  

 

Checkvragen

1 Is het helder dat iedere medewerker binnen de organisatie medeverantwoordelijk is voor mediawijsheid?

2 Hoe communiceer je dit en blijf je dit structureel onder de aandacht brengen?

3 Is er een medewerker (of team) die als expert of eindverantwoordelijke voor mediawijsheid functioneert?

4 Is deze medewerker een kartrekker rond mediawijsheid en stimuleert hij of zij de andere collega’s? 

5 Is het voor iedereen duidelijk wat de verantwoordelijkheden van deze expert wel en niet zijn?

6 Is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het online gedrag van de cliënten?

7 Wordt de expert of verantwoordelijke voldoende gefaciliteerd met tijd en middelen?