Vraag

Ik probeer de schermtijd van mijn cliënt te bewaken, maar zijn ouders willen graag regelmatig online contact. Wat moet ik doen?

Antwoord

Deze vraag staat in verband met jouw rol in de driehoek tussen de client, ouders en jezelf als begeleider. Het antwoord is afhankelijk van een aantal factoren zoals de ontwikkelingsleeftijd van de client en de autonomie die de client heeft in verhouding tot de ouders. Een belangrijke eerste stap is om het gesprek met de client aan te gaan. Welke wensen heeft de client? En bespreek dit gezamenlijk met de ouders zodat er duidelijkheid ontstaat. 

 

Stel de ouders en de client vragen die dit onderwerp verder verhelderen:

 • Hoe intensief contact is er gewenst?

 • Met welke reden willen ze online contact?

 • Welke behoefte zit er achter?

 • Wat vinden ze veel en weinig contact? Wat is teveel?

 • Is veel contact wel wenselijk?

 • Wat zien we precies als schermtijd? Valt het contact met de ouders daar ook onder?

Het kan hierbij belangrijk zijn om onderscheid te maken tussen de verschillen die er bestaan in gezinnen en families. De een wil dagelijks contact met de ouders, terwijl de ander daar geen behoefte aan heeft. Ook kunnen de wensen van de client en de ouder verschillen. De context van de client is dus zeer bepalend voor hoeveel schermtijd wenselijk is in het contact met de ouders. 

 

Probeer ook voor jezelf te verhelderen waarom je de schermtijd precies wilt bewaken en wanneer je dit als teveel beschouwt. Dit kan namelijk heel persoonlijk zijn. Ontstaan er problemen door de hoeveelheid online contact? Ervaart de client dit ook als een probleem? Bespreek samen op welke manier het bewaken van de schermtijd, de client het beste ondersteunt. 

 

Checkvragen

 1. Wat beschouw je precies als teveel schermtijd? Waarop baseer je dat? Waarom?

 2. Ontstaan er concrete problemen door de hoeveelheid schermtijd van de client?

 3. Wat zijn de wensen van de client en de ouders zelf? Komen deze overeen?

 4. Wat beschouw je precies als schermtijd?

 5. Vindt de client het zelf ook teveel schermtijd?

 6. Met welke reden nemen de ouders zoveel online contact op met de client? Welke behoefte zit erachter?

 7. Wat is een ‘normale’ hoeveelheid contact binnen de context van deze familie?

 8. Heb je er een gezamenlijk gesprek over gehad om de wensen helder te krijgen?

 9. Kun je afspraken maken over de schermtijd? Zou dat de client helpen?

 10. Blijf je verschillende opties proberen om tot de beste oplossing te komen?