Ontwikkeld door De Aanstokerij, Academische Werkplaats, SPOND vzw

KOPLR de Aanstokerij 111893755266

Wat is het?

KOPLR is een spel over sociale netwerkontwikkeling; een sociale experimenteerruimte waarin de speler ervaring met netwerken kan opdoen. Het digitale spel wordt door de speler over een periode van enkele weken of maanden zelfstandig gespeeld op een laptop, tablet of smartphone. Tijdens het spelverloop zijn er een aantal momenten met een begeleider om te reflecteren over de vorige spelfase en de volgende spelfase in te leiden. 

 

Voor de begeleider is er een handleiding. Ook kan de begeleider de voortgang volgen en zien hoe het de speler vergaat.

 

Voor wie is het bedoeld?

Het spel is ontwikkeld voor (en deels door) personen met een beperking. Ook geschikt voor anderen die hun sociale netwerk willen verstevigen of verbreden. 

 

Hoe helpt het mij?

Met het spel kun je cliënten helpen om duurzame nieuwe contacten op te bouwen of om het bestaande netwerk te activeren, versterken of herstellen.