De tekst ‘Samen AND leren’ werd 184 keer gevonden in 68 pagina's.

Hoe formuleer ik een visie op mediabeleid?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Doe eerst uitgebreid onderzoek binnen je organisatie. Wat leeft er onder cliënten en medewerkers? Wat vinden zij van mediagebruik? Waar lopen ze tegenaan?
Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers met plezier werken met digitale middelen en media?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Zorg ervoor dat de tools die je in huis hebt (of ontwikkelt) prettig, gemakkelijk en toegankelijk zijn. Neem de tijd om je medewerkers er kennis mee te laten maken, train ze waar nodig en bespreek het gebruik samen.
Wie is verantwoordelijk voor mediawijsheid binnen onze organisatie?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
In principe is mediawijsheid een verantwoordelijkheid die iedereen binnen de organisatie samen draagt.
Korte cursus manipulatie
Tools & websites / Training
doorgeefluik, maar dat zijn ze niet. Platforms zoals Facebook, Instagram en YouTube manipuleren wat je te zien krijgt, liket en deelt online. In de Korte Cursus Manipulatie van Bits of ...
Steffie
Tools & websites / Website
onderdeel van Leer Zelf Online. Deze organisatie zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken door iedereen de mogelijkheid te geven online zelf te leren ...
Een cliënt wordt online gepest of pest zelf. Wat moet ik doen?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Blijf altijd het gesprek aangaan met je cliënt en wees hierin neutraal en zonder oordeel, of je cliënt nu slachtoffer of dader is.
Hoe zorg ik dat een cliënt het verschil weet tussen betrouwbare informatie en desinformatie?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Waar kunnen we advies krijgen over geschikte content voor onze doelgroep?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Niels Bloembergen van Mediajungle over gelijkwaardigheid in digitale begeleiding
Goede voorbeelden
De relatie tussen begeleiders en cliënten is niet altijd gelijkwaardig. Juist in een gesprek over digitale media is gelijkwaardigheid een belangrijke factor. Hoe ga je hiermee om? Niels Bloembergen van Mediajungle legt het uit.
Het Mediagesprek
Tools & websites / Website
‘Weet wat je moet doen als er online iets misgaat’
Goede voorbeelden
woont. Adrienne: “Tegelijk is de wens om verkering te hebben of nieuwe vrienden te leren kennen vaak zo groot dat cliënten alles klakkeloos aannemen van iemand op internet. ...
Social Media Juf
Tools & websites / Toolbox