Ontwikkeld door Bits of Freedom

Wat is het?

Je sociale media lijken een objectief doorgeefluik, maar dat zijn ze niet. Platforms zoals Facebook, Instagram en YouTube manipuleren wat je te zien krijgt, liket en deelt online. In de Korte Cursus Manipulatie van Bits of Freedom leer je op welke manier ze dit doen. Door in te spelen op wat je liket creëren ze zogeheten fabeltjesfuiken, houden ze informatie juist achter en zetten ze verslavende mechanismen in om je bezig te houden op de platforms. 

 

Deze bedrijven willen op die manier beïnvloeden hoe je in het leven staat, hoe je je voelt en welke informatie je wel en niet kunt vinden op sociale media. Daarom vindt Bits of Freedom het belangrijk om iedereen te helpen kritischer naar deze platforms te kijken. In de cursus behandelen ze vijf vormen van manipulatie op sociale media: censuur, profileren, curatiemacht, zogeheten dark patterns en zelfmanipulatie. De cursus is leuk geanimeerd en geeft niet teveel informatie tegelijk, maar je kunt de cursus ook lezen in de vorm van een longread. 

 

Voor wie is het bedoeld?

Iedereen die meer wil weten over manipulatie op internet.  

 

Hoe helpt het mij?

Het geeft jou of een cliënt inzicht in processen achter sociale media die vaak onzichtbaar zijn aan de oppervlakte, maar wel invloed hebben op je gedrag online. Dit helpt jou of een cliënt om bewuster met social media om te gaan. 

 

Goed om te weten

Bits of Freedom is een stichting die zich inzet voor een open en rechtvaardige informatiesamenleving. Dit doen ze door beleid en wetgeving hierover te beïnvloeden en via belangenbehartiging, publiekscampagnes en juridische acties.