De tekst ‘Digitale vaardigheden’ werd 167 keer gevonden in 92 pagina's.

Ik denk dat digitale media de sociale vaardigheden van een cliënt kunnen vergroten. Hoe begeleid ik hem daarin?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Digitale media kunnen inderdaad een positief effect hebben op sociale vaardigheden, zowel direct als indirect, en zowel online als offline.
Cliënten zijn veel vaardiger met digitale media dan ik. Hoe kan ik ze dan nog iets leren?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Een vaardigheid op het ene gebied, vertaalt zich niet altijd ook ergens anders. Waarschijnlijk heb je zelf andere digitale vaardigheden, die de cliënt niet heeft.
Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers met plezier werken met digitale middelen en media?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Zorg ervoor dat de tools die je in huis hebt (of ontwikkelt) prettig, gemakkelijk en toegankelijk zijn. Neem de tijd om je medewerkers er kennis mee te laten maken, train ze waar nodig en bespreek het gebruik samen.
Wat is mediawijsheid nu precies? Wat valt er allemaal onder?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals, Ik werk direct met mensen met een vb
Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch en bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.
Nieuwe versie Media Jungle
Goede voorbeelden
Nieuwe versie Media Jungle voor gezinnen waar sprake is van licht verstandelijke beperking lvb
Ik wil graag media-expert worden in mijn organisatie. Is daar een opleiding voor?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals, Ik werk direct met mensen met een vb
Er zijn verschillende opleidingen voor expert of coach mediawijsheid in de zorg. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor bijscholing of training.
Hoe zorg ik voor een goede borging van het onderwerp online media binnen mijn organisatie?
Vragen & antwoorden / Ik werk direct met mensen met een vb
Hoe zorg ik voor een goede borging van het onderwerp online media binnen mijn organisatie?
Niels Bloembergen van Mediajungle over gelijkwaardigheid in digitale begeleiding
Goede voorbeelden
De relatie tussen begeleiders en cliënten is niet altijd gelijkwaardig. Juist in een gesprek over digitale media is gelijkwaardigheid een belangrijke factor. Hoe ga je hiermee om? Niels Bloembergen van Mediajungle legt het uit.
Hoe formuleer ik een visie op mediabeleid?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Doe eerst uitgebreid onderzoek binnen je organisatie. Wat leeft er onder cliënten en medewerkers? Wat vinden zij van mediagebruik? Waar lopen ze tegenaan?
Docu-film Ik ben ook online! maakt mediagebruik van jongeren met een verstandelijke beperking bespreekbaar
Goede voorbeelden
Korte docu-film maakt mediagebruik van jongeren met een verstandelijke beperking bespreekbaar
Er is veel handelingsverlegenheid onder mijn medewerkers. De veranderingen gaan ook zo snel. Wat kan ik doen?
Vragen & antwoorden / Ik geef leiding aan zorgprofessionals
Handelingsverlegenheid bij het omgaan met digitale media is niet vreemd. Probeer er eerst achter te komen met welke vragen en onzekerheden de medewerkers zitten.
Joep van der Waal vertelt hoe hij zijn cliënten veilig houdt op internet
Goede voorbeelden
Een cliënt online activiteiten verbieden, of streng voorlichten – dat werkt vaak niet vindt pedagogisch medewerker en coördinator Joep van der Waal.