Verliefd!

Lin heeft online een leuke jongen ontmoet

Lin (26) ontmoette via een datingsite Casper. Ze heeft hem nog niet in het echt gezien, maar online vliegen de vonken ervan af. Ze videobellen en chatten veel met elkaar. Lin bloeit helemaal op van de positieve aandacht en het fijne contact. Casper vraagt haar regelmatig om een spannende foto van haar, maar dat is voor Lin een stap te ver. Soms hebben ze daar ruzie over, en reageert hij dagenlang niet op haar berichtjes.

1

Waarom is online liefde zo leuk?

Meer

Er zitten veel positieve kanten aan online daten: je hoeft er niet voor buiten de deur te gaan, en met een druk op de knop is iemand weer weg.

Online daten:

 • is voor de cliënt een spannende en leuke sociale bezigheid;
 • brengt de cliënt in contact met mensen die ze anders niet zouden tegenkomen, bijvoorbeeld bij een beperkt offline netwerk;
 • is een leuke manier om liefde op afstand te ervaren, bijvoorbeeld via chatten of videobellen;
 • is een manier voor de cliënt om te zien en gezien te worden;
 • draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van de cliënt, bijvoorbeeld door te experimenteren.
2

Wat zijn de aandachtspunten?

Meer

Bij online liefde en dating zijn er ook een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Of die van toepassing zijn, verschilt per persoon.

Bijvoorbeeld:

 • De cliënt kan online extra gevoelig zijn voor mensen met kwaad in de zin, zoals loverboys.
 • De cliënt kan in een nare situatie terecht komen wanneer expliciet beeldmateriaal dat hij in vertrouwen verstuurd heeft, verder verspreid worden of gebruikt worden om hem onder druk te zetten (denk aan sextortion). 
 • De cliënt kan ongewild expliciete beelden ontvangen.
 • De cliënt kan privacygevoelige gegevens delen, zoals hun adres of bankgegevens.
 • De cliënt kan ongewild of onbewust over de grenzen van anderen gaan, en andersom.
 • De cliënt kan teleurgesteld raken als de verwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid. 
3
Wat kun jij doen in de begeleiding? Gebruik deze stappen

Natuurlijk vindt de cliënt het leuk om online te daten, maar hij heeft jou nodig om het ook leuk en veilig te houden, dat doe je met deze stappen.

1. Observeer

Observeer hoe de cliënt zich voelt tijdens en na het online contact. Wat zie je?

Hoe vaak en hoe lang is de cliënt online in contact met degene waarvoor ze gevoelens hebben? Geeft het contact plezier, of ook andere emoties? Zie je gedragsveranderingen sinds dit contact er is? Dit geeft je een eerste indruk of de cliënt je ondersteuning hierbij nodig heeft.

2. Inventariseer

Wat maakt de cliënt kwetsbaar bij online contact?

Het is online heel makkelijk om contacten te leggen, een vertrouwensband op te bouwen en verliefd te worden. Het is echter niet makkelijk om met zekerheid te zeggen of de ander echt is wie die zegt te zijn en oprechte intenties tot vriendschap heeft. Ga voor jezelf na wat de cliënt extra kwetsbaar maakt. Maakt hij makkelijk contact? Verliest hij snel zijn hart aan anderen? Hoe ver gaat hij daarin? Kan de cliënt nee zeggen? Kun je uit het gedrag opmaken of het online contact positief is? Kortom, inventariseer de aspecten die jij van belang vindt om in de begeleiding van de cliënt mee te nemen.

3. Bespreek

Met wie is de cliënt in contact en gaat dat goed?

Online contacten en zeker als er verliefdheid bij komt kijken, vraagt om begeleiding. De basis hiervoor is de begeleiding die je de cliënt biedt wanneer het om een fysieke vriendschap of verliefdheid zou gaan. Je wilt zicht hebben of er sprake is van een gelijkwaardige relatie en de cliënt begeleiden in het omgaan met wensen, verwachtingen, grenzen en teleurstellingen.

Dat is voor online contacten niet anders. Om een beeld te krijgen met wie de cliënt online in contact is en of daarin begeleiding nodig is, ga je het gesprek aan.
Vanuit oprechte interesse, zonder oordeel. Stel open vragen, zoals bijvoorbeeld:

·       Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

·       Hoe lang kennen jullie elkaar al?

·       Wat is er zo leuk aan deze persoon?

·       Wat is het allerliefste dat deze persoon heeft gedaan of gezegd?

·       Hoe ziet online verliefdheid er eigenlijk uit? Hoe laat je dat merken aan elkaar?

·       Doet of zegt de ander weleens iets dat je minder leuk vindt? Of te spannend?

·       Wat zou je doen als de ander iets vraagt dat je niet wilt?

4. Analyseer

Wat maakt de cliënt kwetsbaar in het online contact?

Nu je voldoende inzicht hebt in de situatie kun je goed evalueren wat de impact is van het online contact en op welke punten er begeleiding of misschien wel directe actie nodig is. Kijk zowel naar de positieve als negatieve aspecten van het contact. Waarom heeft de cliënt contact met deze persoon? Wat levert het de cliënt op? Wat biedt deze persoon aan de cliënt wat hij elders niet krijgt? Welke risico’s zie je in het gedrag van de cliënt? Welke twijfels heb je over het gedrag van de ander? Maak je je zorgen over de situatie, bespreek het dan in het team of overleg met het Meldpunt.

5. Anticipeer

Hoe staat de cliënt erin? En hoe houd je daar rekening mee?

De kans is groot dat de cliënt op een roze wolk zit en zich niet bewust is van risico’s of grensoverschrijdend gedrag. Ook als de cliënt zelf een grens overgegaan is, zal hij zich van geen kwaad bewust zijn. Bedenk hoe dit van invloed is op de boodschappen die je in de begeleiding wilt meegeven zodat je daar rekening mee kunt houden.

6. Doe

Grijp in als dat nodig is.

Er zijn scenario’s waarbij het belangrijk is om snel in actie te komen: wacht niet tot het verder uit de hand loopt.


Bijvoorbeeld als er sprake is van een ongelijkwaardige relatie, grenzen worden overschreden of je het vermoeden hebt dat de cliënt uitgebuit wordt (zie geldezel of sextortion). Benader de situatie zoals je ook zou doen wanneer het om een fysiek contact zou gaan. De te ondernemen acties zijn voor online contacten niet anders.

Maak melding bij het meldpunt van de organisatie en de politie voor advies en afstemming over de uitvoering en de timing. Gaat het mogelijk om een strafbaar feit? Blokkeer de persoon in kwestie dan nog niet en verzamel alvast bewijsmateriaal door screenshots te maken van gesprekken.

Twijfel je over de intenties van de ander? Stel dan voor of de online vriend(in) een keer langs wil komen op de koffie of wil videobellen om kennis te maken. Zo kan je iemand goed peilen. Ook als diegene niet komt opdagen, is dat een signaal dat er iets niet klopt.

 

 

7. Spreek af

Wat doe je wel en wat doe je niet om het contact leuk te houden?

Vereist de situatie geen directe actie, dan kun je rustig en op een open manier met de cliënt samen afspraken maken hoe de online contacten leuk en veilig te houden. In het gesprek dat je voerde zitten aanknopingspunten om het over risico’s en grenzen te hebben. Wat doe je als iemand je om een naaktfoto vraagt en je wilt dat niet?

Wat doe je als iemand jou zomaar een naaktfoto stuurt?
Wanneer stuur je zelf een naaktfoto?

Je kunt ook situaties voorleggen waarvan je inschat dat de cliënt kwetsbaar zal zijn en vragen wat de cliënt in zo’n situatie zou doen. Hoe kun je nee zeggen? Waar ga je naartoe voor hulp?

Houd er rekening mee dat je er met één keer uitleggen niet bent, herhalen is erg belangrijk. Zet het onderwerp daarom in het zorgplan zodat je er samen regelmatig op terugkomt.  

TIP: Kijk op steffie.nl voor uitleg en tips over online flirten.

Op zoek naar meer info?

Bekijk voor meer informatie alle veelgestelde vragen of alle tools en websites over online dating op LeukerOnline.nl