Vraag

Een cliënt voert seksueel getinte gesprekken online. Wat moet ik doen?

Antwoord

Met seksueel getint contact of sexting, zoals het heet wanneer mensen elkaar naaktbeelden sturen, is in principe niets mis. Het past bij de seksuele ontwikkeling en daar hoort ook online experimenteren bij. Daarnaast hebben cliënten soms een beperkt offline netwerk, en biedt internet ze juist de kans om met meer mensen in contact te komen – ook voor daten en seks. 

 

Maar aan zowel het voeren van online gesprekken als het delen van beelden zitten wel enkele risico’s. Bij gesprekken is het bijvoorbeeld belangrijk op te letten op de signalen van grooming of loverboy-problematiek. Bij het delen van beelden bestaat het risico dat ze verder gedeeld worden en overal online belanden. Dit kan uitmonden in shame sexting waarbij het slachtoffer bijvoorbeeld wordt uitgescholden of buitengesloten door een hele groep. Of het slachtoffer wordt juist benaderd door mensen met verkeerde bedoelingen. Een foto of filmpje kan iemand zo nog lang achtervolgen. 

 

Je zorgorganisatie heeft protocollen voor dit soort situaties. Wanneer je ongewenste sexting of grooming vermoedt of ziet bij een cliënt, is het goed om contact zoeken met het interne meldpunt. Het meldpunt is er voor jou om te overleggen en mee te denken. De meldpuntmedewerker kan samen met de zorgbegeleider en gedragskundige een inschatting maken van de situatie. Met elkaar stem je af wat in deze situatie de cliënt het beste helpt. Soms is het nodig om direct actie te ondernemen door een taxatiegesprek te regelen.

 

Ook is het belangrijk om voorlichting te blijven geven aan je cliënt. Al zijn er cliënten die ondanks alle goede gesprekken en waarschuwingen, alsnog beelden delen of niet aanvoelen dat iemand online verkeerde bedoelingen heeft. Blijf daarom herhaaldelijk voorlichting geven en vertel hoe ze een foto wél veilig kunnen delen. Bijvoorbeeld door beelden zonder herkenbare kenmerken als gezicht, littekens, moedervlekken, tatoeages of een herkenbare achtergrond of omgeving te delen. 

 

Checkvragen

  1. Weet je (en weet mijn team) voldoende van sexting?

  2. Ben je je bewust van je eigen visie en houding ten opzichte van sexting?

  3. Ken je de protocollen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag?

  4. Heb je contact gezocht met het meldpunt in geval van twijfel?

  5. Maak je het onderwerp voldoende (neutraal en veilig) bespreekbaar met cliënten?

  6. Weet je wat je cliënt precies doet online?

  7. Ken je de signalen van online grooming en loverboys?

  8. Blijf je voorlichting geven aan je cliënt?

  9. Heb je je cliënt verteld hoe die wel veilig beelden kan versturen?